*********************************
ベトナム語講座...No.11...28/06/29

11回目の講座です。
*********************************

1)【今日の単語】専門用語 -2)

インテリアショップ、設計事務所、ゼネコン、ホテル
Cửa hàng nội thất, văn phòng thiết kế, tổng thầu, khách sạn

病院、住宅、マンション、アパート
Bệnh viện, nhà ở, chung cư, căn hộ

簡易宿泊施設、旅館、事務所、リゾート施設
Nơi ăn nghỉ, nhà trọ, văn phòng, các cơ sở nghỉ mát đơn giản

大学病院、総合病院、個人クリニック、診療所
Bệnh viện Đại học, Bệnh viện đa khoa, phòng khám tư nhân, phòng khám

リゾートホテル、小規模事務所、大邸宅、コンドミニアム
Khách sạn nhà nghỉ, văn phòng nhỏ, biệt thự, chung cư

2)【文法】【慣習】

17:同等比較 : A + [形容詞] + bằng + B 
 「A は B と同じくらい~だ」と言うときは、"bằng" 。

  この荷物はあの荷物と同じくら重いです。

18:動詞・名詞・形容詞などの品詞の区別が不明確
 複数の品詞で使うことのできる単語がたくさんある。

 Ông ấy nói tiếng Việt.  (彼はベトナム語を話す)

  Em hiểu. (僕は分かります)


3)【実践シナリオ】

もし、この品質が不合格の場合は、
Nếu chất lượng này bị bác bỏ,

もし、この納期が間に合わない場合は、
Nếu ngày giao hàng này không phải là trong thời gian đó là,


*********************************
ベトナム語講座...No.10...28/06/28

10回目の講座です。
*********************************

1)【今日の単語】専門用語

壁紙、クロス、紙原料、型
Giấy dán tường, vải, nguyên liệu giấy, loại

エンボス、エンボス加工、ロール、加工
Emboss, dập nổi, cuộn, chế biến

添加、添加剤、特殊、原材料
Phụ gia, phụ gia, đặc biệt, nguyên liệu

柄、色、仕上、仕上加工
Hoa văn, màu sắc, kết thúc, hoàn thiện

点数、品目数、柄数、総数
Số lượng, số lượng mặt hàng, số lượng tổng số


2)【文法】【慣習】

15:比較表現

 比較級 : A + [形容詞] + hơn + B 
 「A は B よりも~だ」と言う場合は、"hơn" 

 男の子より女の子がかわいい。
  Cô gái dễ thương hơn con trai.


16:最上級 : A + [形容詞] + nhất 
 「A は最も~だ」と言う場合は、"nhất"
  
  伯父さんが最も背が高い。
  Bác là người cao nhất.


3)【実践シナリオ】

仲裁にしますか。
Bạn có muốn trọng tài.

裁判にしますか。
Bạn có muốn thử nghiệm.


*********************************
ベトナム語講座...No.9...28/06/27

9回目の講座です。
*********************************

1)

【今日の単語】契約事項

覚書、契約、合意書、同意書
Biên bản ghi nhớ, hợp đồng, thỏa thuận, thỏa thuận


支払い条件、受け渡し条件、検収条件、違約条件
Điều khoản thanh toán, điều kiện giao hàng, điều kiện chấp nhận, điều khoản và điều kiện


定義、売り主、買主、仲介者
Định nghĩa, người bán, người mua, trung gian


不可抗力、保険、討議、弁償
Bất khả kháng, bảo hiểm, thảo luận, bồi thường


双方協議、罰金、遅延、苦情
Cả hai vấn, tiền phạt, chậm trễ, khiếu nại

2)

【文法】【慣習】

13.La文について
 ~だ。相当するLa文では、述語となるのは
 名詞だけである。形容詞や動詞は使えない。


14.英語のbe動詞に相当する語がない。
 そのため、主語 + 形容詞 の語形となる。


3)【実践シナリオ】

優先順位を決めましょう。
Hãy quyết định thứ tự ưu tiên.


一番大事なこと
Điều quan trọng nhất


*********************************
ベトナム語講座...No.8...28/06/26

8回目の講座です。
*********************************

1)

【今日の単語】月・季節

1月、2月、3月、4月
Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng tư


5月、6月、7月、8月
Tháng, sáu, bảy,tháng tám


9月、10月、11月、12月
Tháng chín, tháng mười, tháng mười một, tháng


春、夏、秋、冬、春夏秋冬
Mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông, mùa xuân, mùa hè, 
mùa thu và mùa đông


正月、旧正月、盆休み、祭日
Năm mới, năm mới, khay ngày nghỉ, ngày lễ


2)

【文法】【慣習】

11:「はい」は "Vâng" を、
 「いいえ」は "Không" を使います。

12:日本語の「はい」に当たる部分は、
 ベトナム語では文型によって違う形になります


3)【実践シナリオ】

交渉の初期の局面での表現-2)

次の議題は、生産速度です。
Chương trình nghị sự sau đây là tỷ lệ sản xuất.


問題は、金型の品質です。
Vấn đề là chất lượng của khuôn.


*********************************
ベトナム語講座...No.7...28/06/25

7回目の講座です。
*********************************

1)

【今日の単語】パッキングリスト上の文言

品番、重量、容量、箱数
Một phần số, trọng lượng, công suất, số lượng hộp


カートン番号、ケースマーク、正味重量、実重量
Số Carton, trường hợp nhãn hiệu, trọng lượng tịnh, trọng lượng thực tế


パッキングリスト、セット、ピース、メールアドレス
Danh sách đóng gói, thiết lập, mảnh, địa chỉ e-mail


備考、仕向地、出荷地、経由地
Nhận xét, điểm đến, các điểm đến lô hàng, điểm dừng chân


コンテナ、混載、運賃込み価格、保険料込み価格
Container, hỗn hợp, chi phí và giá cước vận tải, phí bảo hiểm bao gồm giá


2)

【文法】【慣習】

09:否定文

否定形を作るには、"là" の前に 
không phải" を挿入します。 

T私は会社員ではないです。
Tôi không phải là nhân viên công ty. 


10:疑問形

疑問形を作るには、"là" の前に "có phải" 
を挿入、文の最後に "không" を加えます。 

Anh có phải là sinh viên không? 
(あなたは学生ですか).

- Vâng, tôi là sinh viên. 
(はい、私は学生です)

- Không, tôi không phải là sinh viên. 
(いいえ、私は学生ではありません)


3)【実践シナリオ】

交渉の初期の局面での表現-3)


最初の議題は品質問題です。
Chương trình đầu tiên là vấn đề chất lượng.


次の議題は、生産速度です。
Chương trình nghị sự sau đây là tỷ lệ sản xuất.
*********************************
ベトナム語講座...No.6...28/06/24

6回目の講座です。
*********************************

1)

【今日の単語】インボイス上の文言

宛先、船便名、出港日、港名
Điểm đến, tên tàu, ngày khởi hành, tên cảng


数量、単価、小計、合計
Số lượng, đơn giá, tổng phụ, tổng


外貨、USドル、日付、出港地名
Ngoại tệ, đô la Mỹ, ngày, khởi hành tên nơi


頁、ページ数、インボイス、単位
Trang, số trang, số hóa đơn, đơn vị


電話番号、住所、郵便番号、ファックス番号
Số điện thoại, địa chỉ, mã zip, số fax


2)

【文法】【慣習】

07:ベトナム語の語彙的な特長:一音節語
 ベトナム固有語を起源とする単語
 =土着語が多い。
 
 食べる、買う、悪い、聞く
  Ăn, mua, xấu, nghe

08:その他、二音節語、三音節語があります。

 漢字起源の語=漢越語, 欧米起源の語
 =外来語もあります。
  三音節語は、漢越語起源の語が多い。


3)【実践シナリオ】

交渉の初期の局面での表現-2)


理解できましたか。
Bạn có hiểu.

約束できますか。
Tôi có thể hứa hẹn.*********************************
ベトナム語講座...No.5...28/06/23

5回目の講座です。
*********************************

1)

【今日の単語】国名・都市名

ベトナム、韓国、日本、中国
Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc


マレーシア、フィリピン、インドネシア、シンガポール
Malaysia, Philippines, Indonesia, Singapore


ハノイ、ホーチミン、タイ、カンボジア
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thái Lan, Campuchia


ラオス、台湾、広州、上海
Lào, Đài Loan, Quảng Châu, Thượng Hải


大阪、東京、ソウル、香港
Osaka, Tokyo, Seoul, Hong Kong


2)

【文法】【慣習】

05:ベトナム語の基本的語順:

 [主語] + [動詞] + [目的語・補語]
 
 基本的な語順は、英語と同じ(SVO, SVC) 


06:S=Cに相当する主語と補語をイコールに
 する文、形容詞文、動詞文の大きく
 分けて三種類の文型に分類可能。


私は学生です。Tôi là sinh viên.

彼女は美しい。Cô ấy xinh đẹp.

私が手紙を書く。Tôi viết một lá thư.


3)【実践シナリオ】

交渉の初期の局面での表現。


打ち合わせを開始します。Để bắt đầu cuộc họp.

最初に、Trungさんから話してください。
Trước tiên, hãy nói từ Trung.*********************************
ベトナム語講座...No.3...28/06/22

4回目の講座です。
*********************************

1)

【今日の単語】

会長、社長、部長、課長
Chủ tịch, chủ tịch, giám đốc, quản lý

経理、監査、人事、総務
Kế toán, kiểm toán, nguồn nhân lực, công việc chung

営業部、支店、本社、秘書
Bộ phận bán hàng, chi nhánh, trụ sở chính, thư ký

通関、運送、銀行、倉庫
Thủ tục hải quan, vận tải, ngân hàng, nhà kho

取引先、外注先、税関、船会社
Các nhà cung cấp, nhà thầu phụ, hải quan, các công ty vận chuyển


2)

【文法】【慣習】

03:修飾と被修飾語の順序が日本語と逆
 
黄色の木 Gỗ màu vàng

赤い鳥 chim đỏ

まじめな学生 sinh viên nghiêm túc

04:英語のbe動詞に相当するものがない
 但し、これに近いlà文というのがある。

彼は、博士です。彼女は、先生です。
Ông là một tiến sĩ. Cô là một giáo viên.


3)

【実践シナリオ】

交渉の中盤局面での表現。


問題点を整理します。
Tổ chức các vấn đề của mình.

相違点を確認します。
Hãy chắc chắn rằng sự khác biệt.
ハイ イ チャック チャン ザン ス カック ビエット*********************************
ベトナム語講座...No.2...28/06/21

3回目の講座です。
*********************************


本日より、本格的に70日間に
基礎のベトナム語を覚えます。


期間:2016年6月21日~8月29日


覚える内容は、


1)
毎日単語数20語で合計1400語です。


2)
毎日文法等2種で合計140種です。


3)
毎日グーグル翻訳による実践的な
シナリオも作成します。
毎日1場面とします。尚、内容は現在のビジネス用語のみ
に絞ります。とは言っても食事や
移動は日常的なことなので、衣食住
に関する基本的な生活用語は
含みます。


整理すると..


 1.基本発音


 2.基本声調


 3.
  基本文法
  平叙文
 否定文
 疑問文
 命令文


 現在形
 過去形
 進行形
 
 複数形
 単数形

 依頼文
 丁寧文
 条件文
 選択文
 仮定文
 
 
 
 4.
  名詞
 氏名
 家族
 親戚
 知人
 地名
 国名
 品名


 5.
  数字
 時間
 時刻
 年月日
 曜日
 単位


 6.
  専門
 貿易系
 契約系
 送金系
 運送系
 外貨系
 保険系
 
 

2016/06/21 Tue.


1)

【今日の単語】


家族・間柄関係の名称


父、母、祖母、祖父、
Cha, mẹ, bà nội, ông ngoại
チャ、メ、バノッイ、オッン ヌオイ


叔父、叔母、伯父、伯母、
Bác, cô, dì, chú, dì,
バ、コ、ディ、チウ、ディ


妹、姉、兄、弟、
Chị, chị gái, anh trai, em trai,
チ、チ ガイ、アンチャイ、エム チャイ


従妹、従姉、従弟、従兄
Cousin, anh họ, em họ, em họ
カズン、アン ホ、エム ホ、エム ホ


家族、親戚、知人、友人
Gia đình, họ hàng, người quen, bạn bè
ジア ディン、ホ ハン、ヌ クエン、バン デ


竹馬の友、幼なじみ、親友、連れ合い
Tuổi thơ người bạn, người bạn thời thơ ấu, 
người bạn thân nhất, người bạn đời


親友:Một người bạn thân:モ ノイ バン サン


2)

【文法】【慣習】

01:文法は英語と中国語に似ている。
 主語+助動詞+動詞


毎日、タムは仕事を
しなければならない、休む間もなく。
Hàng ngày Tấm phải làm việc quần quật, 


02:性別、年齢差により言葉遣いが変わる。


Anh.....年上の男性を呼ぶときのYou
Chi.....年上の女性を呼ぶときのYou
Em......年下の男性、女性を呼ぶときのYou


Chao anh/chi/em(チャオ アイン/チー/エム)!

これらは全てシンチャオと同じ意味です。それぞれ

Chao anh → 年上の男性に対して使う言葉

Chao chi → 年上の女性に対して使う言葉

Chao em → 年下の男性と女性に使う言葉


3)

【実践シナリオ】

交渉の最終局面での表現。


これは、約束です。
これは、契約です。

Đây là một lời hứa.
Đây là một hợp đồng.


約束を守ってください。
契約を守ってください。


Hãy quan sát những lời hứa.
Hãy quan sát thỏa thuận.


約束を破ると、あなたも損をします。
契約を破ると、あなたも損をします。


Và phá vỡ một lời hứa, bạn cũng sẽ mất đi.
Và phá vỡ hợp đồng, bạn cũng sẽ mất đi.


契約:hợp đồng:ホップ ドン
約束:lời hứa:ロイ フーア
*********************************
ベトナム語講座...No.2...28/05/17

2回目の講座です。
*********************************

基本の単語からスタートします。

01.
Cam on カム オン 
ありがとう

02.
Xin loi シンローイ
ごめんなさい

03.
Xin cam on シン カム オン
ありがとうございます

04.
Cam on nhieu カム オン ニュウ
本当にありがとう

05.
Xin chao シン チャオ
こんにちわ(丁寧)


*********************************
ベトナム語講座...No.1...28/05/16

1回目の講座です。
*********************************


急にベトナムに出張が決まりました。
勉強する期間は、10日間しかありません。
仕事は展示会の視察とベトナムでの
有力な仕入先探しです。


英語はできますが、ベトナム語は全く
勉強したことがありません。
展示会では、英語が通じますが、
それ以外の場所ではほとんど通じない
と考えた方が良いでしょう。


同行する社長も、全くベトナム語は
分かりません。ここでの通訳は、英語
以外の場合でもあなたです。


幸い、あなたは中国語が理解できます。
それを活かしながら最短でベトナム語
の基本を学びます。1)
既に、覚える期間として10日間では
とても短すぎるので、必要な単語と
いくつかの代表的な文章をカードに
して書くことで対応することに
決めました。
従って、そのカードを見て読めるの
が最低必要です。
もちろん、カタカナで構いません。


しかし、ベトナム語は中国語のように
声調と言って、同じ発音でも6種類の
音の高さの変化があることが分かって
います。


そこで、まずその声調を覚えることに
しました。6声の内、4声は中国語の
4声と非常に似ているので、残りの
2声を徹底的に発声できるように
練習します。


1)
Xin chào シンチャオ こんにちわ

シン - 平たく高い声で、
チャオ 上から下へ落とします。
  そのため、aのところへ
  下へ向かう線がはいっています。

2)
Chào buổi sáng チャオ ブオイ サン
   おはようございます

チャオ 上から下へ
ブイ 一旦落ちてから上へ
サン 高く上げる。


3)
làm thế nào để bạn làm
ラム ディ ナオ デ バン ラム
  はじめまして

ラム 上から下へ
ディ 上がる
ナオ 上から下へ
バン 上がって下がる
ラム 下へ

4)
数字の場合:

1  một モット
2  hai ハイ
3  ba バ
4  bốn ボン
5  năm ナム
6  sáu サウ
7  bảy バイ
8  tám タム
9  chínチン
10  mười ムオイ


5)
ありがとう Cảm ơn bạn
カム オン バン

すみません tôi xin lỗi
トイ シン ロイ

さようなら tạm biệt
タム ビエット

いくらですか Cái này bao nhiêu
カイ ナイ バオ ニュー


6)
バイク xe đạp セ ダップ
リアショック xóc sau ソク ソウ
シリンダー hình trụ ヒン ツルー

日本 sơn mài Nhật ソン マイ ニェット
日本語/日本人 Nhật Bản ニェット バン

ベトナム Việt Nam ヴェット ナム
ベトナム語/ベトナム人 tiếng việt ティェン ヴィェット

台湾 Đài Loan ダイ ロァーン
台湾語 Formosa フォル モサ
台湾人 Đài Loan ダイ ロァーン

中国 đồ sứ ゾッ スッー
中国語/中国人 Trung Quốc ツン グォ


次回に続く。